استفاده از فونت اوسام در وردپرس

هدف از کدنویسی ها و کارهای ویدیو بالا طراحی چیزی شبیه تصویر زیر است.

دانلود کدهای نهایی این ویدیو