ایجاد یک CRUD اپلیکیشن با Node.js و PostgreSQL

اگر دنبال cheatsheet sequalize هستید به گیتهاب بروید و کد ها را هم همانجا بیابید.

در این پروژه کوچک به این سوال پاسخ داده شده که چگونه postgres را به node متصل کنیم و تقریبا تمام عملیات های بین سرور و دیتابیس را انجام دهیم. وارد کردن (تکی و چندتایی)، حذف کردن (تکی و چندتایی)، اپدیت کردن (تکی و چندتایی) و خواندن داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.