بازی با CSS Position Display برای ساخت صفحه اطلاعات تماس

اگر بخواهید یک صفحه فانتزی و دلخواه بسازید که شبیه شکل زیر باشد چگونه عمل میکنید؟

css position display contanct info جونیور فرانت اند

کافیست بصورت هنرمندانه ای از display و position در css استفاده کنید تا این صفحه بندی را ایجاد کنید!

کدها در گیتهاب