تعریف: CMS های Headless که به SaaS تبدیل شدند!

فرض کنیم بخواهیم یک CMS یا LMS بسازیم. ان هم با Node.js !

به سایت strapi رفتم. مثل وردپرس یک CMS است. اما با Node.js ساخته شده است. در تعریف ان اولین جمله ای که نوشته عبارت Headless را به کار برده. کمی بیشتر در اینترنت سرچ کردم و متوجه شدم منظور از Headless یعنی ساختن api ! وقتی میگویند سر ندارد یعنی رابط کاربری ندارد. فقط api دارد.

بیشتر Headless CMS ها به عنوان Software as a Service (SaaS) استفاده میشوند. SaaS یک نوع Cloud Service است. اما Strapi یک SaaS نیست. چون یک سرویس ابری نیست.

سایت ایرانی liara.ir (وردپرسی) در تعریف خود از PaaS که مخفف Platform as a Service است استفاده کرده است. این هم نوع دیگری از خدمات ابری است.

همانطور که در تصویر میبینید IaaS وجود دارد. مخفف Infrastructure as a service است. شرکت های بزرگ مشتریان آن میشوند. مثلا وقتی میخواهند داده های زیادی از مشتریان خود را جایی نگه داری کنند.

در سایت Microsoft Azure اینگونه نوشته است:

Infrastructure as a service (IaaS) is a type of cloud computing service that offers essential compute, storage, and networking resources on demand, on a pay-as-you-go basis.

که ترجمه ان میشود: “زیرساخت بعنوان سرویس، یک نوع از خدمات رایانش ابری است که منابعی که برای محاسبه، ذخیره و شبکه ضروری باشند را ارائه میدهد. میزان هزینه ای که برای استفاده از خدمات IaaS باید بپردازیم بستگی به میزان استفاده ما از امکاناتش دارد.”