خواسته های 4 شرکت از برنامه نویس ها Node.js

اگر هدف دارید که تا سال آتی یا سال های آتی یک فریلنسر یا یک کارمند حرفه ای شوید، درهرصورت باید یک برنامه نویس حرفه ای بشوید اگر دوست دارید بدانید حرفه ای ها چه چیزهایی بلدند یا حداقل کسانی که استخدام میشوند چه چیز هایی را بلدند باید این آگهی ها را بخوانید! سپس گوگل کنید! و از تک تک تکنولوژی ها سر در بیاورید! اگر نیاز شد باید چند ماه وقت و حوصله بگذارید تا بیاموزید و تمرین کنید تا ملکه ذهن شود!

شرکت اول:

مسلط به NodeJS

آشنا با  Git

آشنایی با Mongo مزیت محسوب می شود.

شرکت دوم:

تسلط بر وب سرویس ها و API Restful

تسلط طراحی دیتابیس

تسلط در INJECTION DEPENDENCY

آشنا با معماری سرور

تجربه کافی در تحلیل سیستم

آشنایی کافی با ابزارهای کنترل ورژن مانند Git

آشنایی مقدماتی با مفاهیم Devops

آشنا با متدلوژی اسکرام

شرکت سوم:

مسلط به NodeJS

تسلط به Express

تسلط کامل بر زبان برنامه نویسی JavaScriptیا TypeScript

تسلط کامل بر روی  Git

تسلط به Pattern Design ها آشنایی با Code Clean امتیاز محسوب می شود

تسلط کامل بر روی مباحث تست و نگهداری نرم افزار

مسلط به طراحی APIs RESTful و مفاهیم وب سرویس

تسلط نسبی به Nginx

تجربه کار در محیط Unix/Linux

توانایی مستند سازی Documentation  نرم افزارها

توانایی حل مسائل، کار تیمی و مدیریت پروژه

توانایی افزایش دانش تیم فنی و آموزش نیروهای کارآموز

شرکت چهارم:

مسلط به js.Node و js.Exprees

پذیرای کار در محیطی استارتاپی، چابک و پایدار

آشنا به برنامه نویسی ES6 JavaScript و مفاهیم برنامه نویسی Async

مسلط به طراحی API REST و Socket Web

رعایت practice bestها در زمینه امنیت، پایداری، سرعت و scalability

تسلط به فناوری گیت

توانایی مستند سازی کدها Documentation Code

آشنایی با داکر Docker و تکنولوژی ها مرتبط Kubernetes

آشنایی با توسعه یک سیستم مبتنی بر services-micro

این مقاله در مجله خرداد ماه جونیور آمده است.