معرفی انواع سرور های VDS VPS Cloud Dedicated

سروری های Hybrid Cloud

ادغام سرور های فیزیکی و ابری

سرور های ابری Cloud

سرور هایی که ابری هستند.

سرور اختصاصی Dedicated Server

یک سرور فیزیکی است.

سرور مجازی اختصاصی VDS (مخفف Virtual Dedicated Server)

سرور مجازی خصوصی و اشتراکی نیست. مشترکان دیگر نمیتوانند بیش از حجم خود ماشین مجازی ایجاد کنند.

سرور VPS (مخفف Virtual Private Server)

سرور مجازی خصوصی است. امکان این هست که مشترکان دیگر ماشین های مجازی بیشتر ایجاد کنند و همین باعث خلل در این سرور ها شود. معمولا این اتفاق نمی افتد.

هاست اختصاصی

به هاست هایی که مخصوص یک کاربر هستند.

هاست اشتراکی

هاست هایی که بصورت مشترک توسط چند کاربر استفاده میشوند.