تدریس خصوصی برنامه نویسی (فرانت اند)

اموزش بصورت انلاین خواهد بود

شما میتوانید هروقت خواستید هماهنگ کنید برای ترتیب دادن یک جلسه انلاین!

اگر بخواهید چالش حل کنید، مسائلی را براتان طراحی میکند تا بصورت پروژه محور بیاموزید

اگر منابع بخواهید، منابع و مشاوره اموزشی در کلاس به شما ارائه خواهد شد

اولین جلسه را هماهنگ کن!در اولین فیلد نام کوچک خود را وارد بفرمایید!

در دومی شماره موبایل وارد کنید!


    doesdfsdf