ارسال پیامک با Node.js (وبسرویس OTP)

در مقالات قبل درباره تایید ایمیل (وبسرویس ایمیل، ارسال رمز یکبار مصرف) گفته بودیم. حالا میخواهیم همان کار را با SMS انجام دهیم. کاری که بانک ها برای ارسال رمز دوم کارت بانکی شما در هنگام خریدهای اینترنتی انجام میدهند. هربار یک پیامک به شما ارسال میشود. همانطور که میدانید به آن OTP مخفف One Time Password هم میگویند.

کدها در گیتهاب

در ریپوسیتوری بالا از شرکت کاوه نگار API گرفتیم. میتوانستیم از شرکت قاصدک استفاده کنیم. هر دو این شرکت ها نمونه کدهایی برای Node.js دارند. همچنین 1000 تومان به شما اعتبار اولیه میدهند تا کیفیت و سرعت ارسال پیامک هایشان را تست کنید.

کافیست مقادیر `YOUR-MOBILE-NUMBER` و `YOUR-API-KEY` را وارد نمایید.

برای بدست اوردن API-KEY کافیست در سایت کاوه نگار ثبت نام کنید. 

نیازی به این نیست در کاوه نگار هزینه پرداخت کنید. مقدار 1000 تومان شارژ رایگان برای تست برایتان در نظر گرفته شده است. 

سپس پکیج `kavenegar` را نصب کنید و در ترمینال `npm start` را بزنید!

کار بسیار ساده ای است.