شما با حداقل های html css آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه با layout ابتدایی صفحه کار کنید! میتوانید در پایان این دوره سوالات خود را بپرسید! کافیست روی لینک های زیر کلیک کنید تا در ستون مقابل فایل را تماشا کنید یا دانلود نمایید!