مدت زمان دوره
02 : 00 : 00
تعداد ویدیو ها
30
نام فایل ها
ویدیو اول
ویدیو 2
ویدیو 3
ویدیو 4
ویدیو 5
ویدیو 6
ویدیو 7
ویدیو 8
ویدیو 9
ویدیو 10
ویدیو 11
ویدیو 12
ویدیو 13
ویدیو 14
اینفوگرافیک
ویدیو 15
ویدیو 16
اینفوگرافیک
فایل کد
ویدیو 17
ویدیو 18
ویدیو 19
ویدیو 20
ویدیو 21
فایل کد
ویدیو 22
ویدیو 23
ویدیو 24
ویدیو 25
ویدیو 26
ویدیو 27
ویدیو 28
ویدیو 29
اینفوگرافیک
اینفوگرافیک
فایل کد
ویدیو 30
اینفوگرافیک
اینفوگرافیک
فایل کد
فایل لینک های مفید

حداقل های HTML CSS

دسته بندی:

۴۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید