مدت زمان دوره
02 : 00 : 00
تعداد ویدیو ها
30
نام فایل ها
ویدیو اول
ویدیو 2
ویدیو 3
ویدیو 4
ویدیو 5
ویدیو 6
ویدیو 7
ویدیو 8
ویدیو 9
ویدیو 10
ویدیو 11
ویدیو 12
ویدیو 13
ویدیو 14
اینفوگرافیک
ویدیو 15
ویدیو 16
اینفوگرافیک
فایل کد
ویدیو 17
ویدیو 18
ویدیو 19
ویدیو 20
ویدیو 21
فایل کد
ویدیو 22
ویدیو 23
ویدیو 24
ویدیو 25
ویدیو 26
ویدیو 27
ویدیو 28
ویدیو 29
اینفوگرافیک
اینفوگرافیک
فایل کد
ویدیو 30
اینفوگرافیک
اینفوگرافیک
فایل کد
فایل لینک های مفید

sdfsdfsdfs

شما با حداقل های html css آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه با layout ابتدایی صفحه کار کنید! میتوانید در پایان این دوره سوالات خود را بپرسید!